Evizone dostarcza najlepszych dostępnych narzędzi do bezpiecznej wymiany wiadomości, dokumentów i plików oraz zarządzania ryzykiem komunikacyjnym w przedsiębiorstwie.

Evizone Secure Communications

Zapobiega kradzieżom informacji elektronicznych i nieautoryzowanemu kopiowaniu, przeglądaniu, drukowaniu i przechowywaniu wiadomości oraz dokumentów.

Evizone Communications Governance

Jest potężnym narzędziem do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach, które służy do dostarczania dowodów na zgodność nadzorczą i regulacyjną, do zarządzania ryzykiem komunikacyjnym, do usług e-Discovery i automatyzacji zasad przechowywania dokumentów.

Aplikacje mobilne Evizone dla iOS i Androida

Zapobiegaj kradzieży treści elektronicznych, nieautoryzowanemu kopiowaniu, dostępowi, drukowaniu i zapisywaniu wiadomości oraz dokumentów z pomocą aplikacji Evizone.

Coraz więcej organizacji bezpiecznie zarządza swoimi
wiadomościami dzięki Evizone

Opinie klientów

ROTH Capital Partners jest firmą zajmującą się obsługą bankowości inwestycyjnej, specjalizującej się w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Heritage Life Sciences zajmuje się dystrybucją oraz gospodarowaniem markowych produktów farmaceutycznych.

Willow Tree Capital Group to bank inwestycyjny, który zapewnia doradztwo strategiczne i wsparcie.

Hatley zapewnia doradztwo i usługi strategiczne w stosunkach rządowych i public affairs , komunikacji strategicznych i więcej…

Chestertons jest jedną z najstarszych i najbardziej luksusowych agencji nieruchomości z siedzibą w Barbados.