Jak działa Evizone
Communications
Governance
?

Evizone Communications Governance to oprogramowanie stanowiące usługę SaaS

Evizone Communications Governance jest narzędziem do zarządzania treścią komunikacji i dokumentów elektronicznych w przedsiębiorstwie, które automatyzuje procesy oceny nadzorczej, zgodności i e-discovery. Wszystkie wiadomości elektroniczne organizacji są zarządzane przy użyciu najlepszego, łatwo dostępnego, wyposażonego w kompleksową i inteligentną funkcję wyszukiwania, solidnego modelu zarządzania, który jest odporny na manipulacje i zapewnia zgodność z przepisami i zaleceniami organów kontrolnych.

Funkcje

Kliknij na funkcję, aby dowiedzieć się więcej lub przewiń wszystkie.

Evizone Communications Governancej est narzędziem do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie, które automatyzuje procesy oceny nadzorczej, zgodności i e-discovery. Wszystkie wiadomości elektroniczne organizacji są zarządzane przy użyciu najlepszego, łatwo dostępnego, wyposażonego w kompleksową i inteligentną funkcję wyszukiwania, solidnego modelu zarządzania, który jest odporny na manipulacje i zapewnia zgodność z przepisami.

Korzyści biznesowe

Działy kadr i rekrutacji

sum3  Zapobiegaj naruszaniu zasad poprzez wstępne skanowanie wiadomości pod kątem niestandardowych słowników.
sum3  Zarządzaj dostępem do poufnych informacji.
sum3  Zapobiegaj wyciekom informacji dotyczących reorganizacji, restrukturyzacji lub wrażliwych kwestii związanych z zatrudnieniem.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych i zakłóceń działalności.

Organizacje świadczące usługi finansowe i przedsiębiorstwa publiczne

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Umożliwiaj dostęp dla audytorów i organów regulacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i poufności.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Podmioty świadczące usługi prawne i notariusze

sum3  Zaoszczędź na czasie i zredukuj koszty dzięki samoobsługowej usłudze e-discovery.
sum3  Zachowaj i śledź status uprzywilejowania i redakcję dokumentów.
sum3  Zarządzaj dokumentacją prawną.
sum3  Uzyskaj dostęp do pełnej dokumentacji z audytu w zakresie wszystkich działań odnoszących się do spraw i dokumentów.

Dostawcy usług opieki zdrowotnej

sum3  Zabezpiecz dane pacjentów w środowisku rozproszonym i zapewnij zgodność z przepisami (np. HIPAA) za pośrednictwem najlepszego dostępnego systemu bezpieczeństwa komunikacji.
sum3  Ogranicz odpowiedzialność prawną i koszty poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność (np. z HIPAA, FINRA, US lub KNF) dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Usługodawcy rządowi / z sektora publicznego

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów.
sum3  Umożliwia dostęp dla audytorów przy jednoczesnym zachowaniu poufności.
sum3  Spełnia wymagania swobodnego przekazywania informacji w szybki i łatwy sposób.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez sum3  ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Organizacje IT

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.
sum3  Korzystaj z modelu Oprogramowanie jako usługa do łatwej instalacji i szybkiego skalowania.
sum3  Zarządzaj wewnętrznym przechowywaniem danych dla klientów korporacyjnych.

Opinie klientów

Heritage Life Sciences jest dedykowany do gospodarowania markowych farmaceutyków poprzez ich cyklu życia po wyłączności.

Willow Tree Capital Groupinwestycyjny butikowy, który zapewnia doradztwo strategiczne i pomoc.

Chestertons jest jednym z najstarszych i najbardziej siedzibę luksusowych agencji nieruchomości w Barbados.

Hatley zapewnia doradztwo i usługi strategiczne w stosunkach rządowych i public affairs , komunikacji strategicznych i więcej…

Rozpocznij używanie Evizone Secure Communications