Jak działa Evizone
Communications
Governance
?

Evizone Communications Governance to oprogramowanie stanowiące usługę SaaS

Evizone Communications Governance jest narzędziem do zarządzania treścią komunikacji i dokumentów elektronicznych w przedsiębiorstwie, które automatyzuje procesy oceny nadzorczej, zgodności i e-discovery. Wszystkie wiadomości elektroniczne organizacji są zarządzane przy użyciu najlepszego, łatwo dostępnego, wyposażonego w kompleksową i inteligentną funkcję wyszukiwania, solidnego modelu zarządzania, który jest odporny na manipulacje i zapewnia zgodność z przepisami i zaleceniami organów kontrolnych.

Funkcje

Kliknij na funkcję, aby dowiedzieć się więcej lub przewiń wszystkie.

Evizone Communications Governancej est narzędziem do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie, które automatyzuje procesy oceny nadzorczej, zgodności i e-discovery. Wszystkie wiadomości elektroniczne organizacji są zarządzane przy użyciu najlepszego, łatwo dostępnego, wyposażonego w kompleksową i inteligentną funkcję wyszukiwania, solidnego modelu zarządzania, który jest odporny na manipulacje i zapewnia zgodność z przepisami.

Korzyści biznesowe

Działy kadr i rekrutacji

sum3  Zapobiegaj naruszaniu zasad poprzez wstępne skanowanie wiadomości pod kątem niestandardowych słowników.
sum3  Zarządzaj dostępem do poufnych informacji.
sum3  Zapobiegaj wyciekom informacji dotyczących reorganizacji, restrukturyzacji lub wrażliwych kwestii związanych z zatrudnieniem.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych i zakłóceń działalności.

Organizacje świadczące usługi finansowe i przedsiębiorstwa publiczne

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Umożliwiaj dostęp dla audytorów i organów regulacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i poufności.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Podmioty świadczące usługi prawne i notariusze

sum3  Zaoszczędź na czasie i zredukuj koszty dzięki samoobsługowej usłudze e-discovery.
sum3  Zachowaj i śledź status uprzywilejowania i redakcję dokumentów.
sum3  Zarządzaj dokumentacją prawną.
sum3  Uzyskaj dostęp do pełnej dokumentacji z audytu w zakresie wszystkich działań odnoszących się do spraw i dokumentów.

Dostawcy usług opieki zdrowotnej

sum3  Zabezpiecz dane pacjentów w środowisku rozproszonym i zapewnij zgodność z przepisami (np. HIPAA) za pośrednictwem najlepszego dostępnego systemu bezpieczeństwa komunikacji.
sum3  Ogranicz odpowiedzialność prawną i koszty poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność (np. z HIPAA, FINRA, US lub KNF) dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Usługodawcy rządowi / z sektora publicznego

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Egzekwuj zasady przechowywania poprzez zarządzenie cyklem życia dokumentów i wiadomości.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów.
sum3  Umożliwia dostęp dla audytorów przy jednoczesnym zachowaniu poufności.
sum3  Spełnia wymagania swobodnego przekazywania informacji w szybki i łatwy sposób.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez sum3  ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.

Organizacje IT

sum3  Ogranicz koszty i ryzyko poprzez zautomatyzowany przegląd wszystkich wiadomości elektronicznych.
sum3  Udowodnij prowadzenie nadzoru i zgodność dzięki kompletnej odpornej na manipulację dokumentacji wszystkich wiadomości i przeglądów, satysfakcjonującej dla organów regulacyjnych.
sum3  Zapewniaj ogromne oszczędności poprzez ograniczanie kar, grzywien, kosztów sądowych, zakłóceń działalności, godzin spędzonych nad rozwiązaniami IT i przechowywaniem danych.
sum3  Korzystaj z modelu Oprogramowanie jako usługa do łatwej instalacji i szybkiego skalowania.
sum3  Zarządzaj wewnętrznym przechowywaniem danych dla klientów korporacyjnych.

Opinie klientów

ROTH Capital Partners jest firmą zajmującą się obsługą bankowości inwestycyjnej, specjalizującej się w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Heritage Life Sciences jest dedykowany do gospodarowania markowych farmaceutyków poprzez ich cyklu życia po wyłączności.

Willow Tree Capital Groupinwestycyjny butikowy, który zapewnia doradztwo strategiczne i pomoc.

Chestertons jest jednym z najstarszych i najbardziej siedzibę luksusowych agencji nieruchomości w Barbados.

Hatley zapewnia doradztwo i usługi strategiczne w stosunkach rządowych i public affairs , komunikacji strategicznych i więcej…

Rozpocznij używanie Evizone Secure Communications