Przypadki użycia / Referencje dla Evizone Secure Communications (ESC)

Obecnie, większość klientów Evizone używających Evizone Secure Communications to małe grupy robocze cechujące się dużymi potrzebami w zakresie prywatności i poufności korespondencji zarówno wewnętrznej jak i w kontaktach z klientami i interesariuszami.

Heritage Life Sciences (HLS)

Heritage Life Sciences został powołany w celu zarządzania prawami własności i cyklem życia markowych produktów farmaceutycznych. Heritage zapewnia dostępność niezbędnego leczenia dla pacjentów i ich opiekunów markowymi produktami farmaceutycznymi.

sum3  Kapitał: 500mln USD
sum3  Siedziba w Toronto, Kanada

ESC jest używane do komunikacji w ramach Zarządu firmy

sum3  Portal Zarządu
sum3 Komunikacja między członkami Zarządu
sum3  Komunikacja z podmiotami zależnymi
sum3  Zarządzanie firmą

Słowa kluczowe: Opieka zdrowotna

“Korzystamy z programu Evizone Secure Communications do zarządzania i zabezpieczania poufnych wiadomości przesyłanych pomiędzy naszymi członkami zarządu i doradcami. Dzięki temu mogą się oni czuć pewnie, wyrażając swoje opinie na tematy poufne.”

Greg Gubitz, Prezes Zarządu

Willow Tree Capital Group, Toronto, Canada

Willow Tree Capital jest małym bankiem inwestycyjnym o ograniczonym spektrum usług w zakresie doradztwa strategicznego, ubezpieczeń i licencjonowania dla firm zajmujących się badaniami medycznymi na całym świecie.

sum3  Kwota w negocjowanych umowach przekracza 7 mld USD.
sum3  Siedziba w Toronto, Kanada

ESC jest używane przez całą organizację w komunikacji zawierającej wrażliwe czy poufne dane. Wszyscy członkowie firmy są Subskrybentami. Komunikują się z klientami i interesariuszami w ramach tworzonych w ESC grup roboczych kiedy to jest koniczne.

Słowa kluczowe: Ochrona zdrowia, Finanse, Konsulting

“Evizone Ltd. jest bardzo prostą w użyciu platformą komunikacyjną, bardzo pomocną w działalności Willow Tree Capital Group. Codziennie mamy do czynienia z informacjami poufnymi, dlatego ochrona tych informacji ma znaczenie nadrzędne. Gorąco polecamy Evizone Ltd.”

Cathy Miner, Partner Zarządzający

Hatley Strategy Advisors, Montreal, Canada

Hatley dostarcza usług konsultingowych i usług strategicznych w relacjach z instytucjami państwa, komunikacją, zarządzaniem kryzysowym, budowaniu koalicji, komunikacją finansową, wejściem na rynek prowincji Quebec. Firma prowadzi także relacje z mediami dla osób z grupy najzamożniejszych obywateli.

sum3  Biura w Montrealu i mieście Quebec, Kanada

ESC jest stosowane przez Zarząd oraz pracowników do bezpiecznej komunikacji i wymiany poufnych informacji w ramach firmy, a także z klientami, którzy zapraszani są jako goście do Evizone Secure Communication.

Słowa kluczowe: Ochrona zdrowia, Finanse, Konsulting

“Obudź się świecie. Tradycyjne wiadomości elektroniczne nie są bezpiecznym sposobem na przekazywanie informacji o najbardziej poufnym charakterze. Bezpieczna komunikacja z Evizone Secure Communications gwarantuje, że przesyłane informacje elektroniczne pozostają pod kontrolą, nawet po ich wysłaniu. Potraktujcie ten program jak polisę ubezpieczeniową. Nie skończcie tak jak Sony”

Adam Dafaillah, jeden z założycieli firmy

Chestertons, Barbados

Chestertons jest jedną z najstarszych i największych agencji nieruchomości luksusowych na Barbados. Używa ESC do bezpiecznej komunikacji z deweloperami, zarządcami nieruchomości i ich zamożnymi klientami gdzie dyskrecja i prywatność komunikacji jest niezbędna.

“Byliśmy bardzo podekscytowani perspektywą bezpiecznego komunikowania się z naszymi klientami i partnerami, ale obawialiśmy się, że nie spodoba się to naszym pracownikom. Nasze obawy były jednak nieuzasadnione. Program Evizone Secure Communications jest łatwy do zainstalowania i banalny w obsłudze”.

Christopher Parra, Dyrektor Zarządzający

Rozpocznij używanie Evizone Secure Communications